MBTI คืออะไร? แบบทดสอบที่ช่วยค้นหาตัวเองทั้ง 16 แบบ เพื่อให้รู้จักตัวตนและบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น

MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024
MBTI คืออะไร?

MBTI คืออะไร? แบบทดสอบที่ช่วยค้นหาตัวเองทั้ง 16 แบบ เพื่อให้รู้จักตัวตนและบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น

เชื่อว่าหลายคนและคนรุ่นใหม่สมัยนี้ต้องเคยได้ยิน หรือว่าเคยเห็นกันผ่านหูผ่านตามาบ้างกับแบบทดสอบ MBTI ที่เป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับประเภทบุคลิกภาพของตัวเราเอง และนำไปใช้ต่อยอดในเรื่องต่างๆ อย่างเช่นการงาน การเข้าสู่สังคม และการเข้าถึงบุคคลที่มี Type เดียวกันได้ โดยการทดสอบประเภทบุคลิกภาพจะแบ่งออกมาเป็น 16 รูปแบบ มีทั้งแบบที่คนทั่วไปเจอได้บ่อยๆ และแบบหายากที่มีน้อยคนจะได้เจอกับประเภทเหล่านี้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้ทาง Specphone จะมาสรุปให้ว่า MBTI คืออะไร กับแบบทดสอบที่ช่วยค้นหาตัวเองทั้ง 16 แบบ เพื่อให้รู้จักตัวตนและบุคลิกภาพของตัวเองมากขึ้น


แบบทดสอบ MBTI คืออะไร?

MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 1
MBTI คืออะไร? freepik

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบบทดสอบ MBTI คืออะไรกันก่อนเลย โดยคำว่า MBTI คือคำที่ย่อมาจาก “Myers-Briggs Type Indicator” เป็นแบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตัวตน และประเภทบุคลิกภาพของตัวเอง ที่สามารถทำแบบทดสอบเองได้เลย จุดประสงค์ก็เพื่อให้เข้าใจประเภทของตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงประเภทของบุคคลอื่นได้ด้วย ซึ่งผลสรุปรวมออกมาแล้วจะแบ่งออกมาได้ทั้งหมด 16 ประเภทเช่น INFJ, INFP, ISTP, ISTJ  และอื่นๆ จาก 4 ตัวอักษรที่ย่อมาจากตัวย่อคำทั้งหมด 8 คำได้แก่

 • ด้านพลังงานหรือบุคลิกภาพคือ E: Extraversion หรือ I: Introversion
  • Extraversion – เป็นบุคลิกภาพที่ชอบเข้าสังคม ใช้พลังงานไปกับสิ่งภายนอกอย่างการทำกิจกรรมหรือเข้าหาบุคคลอื่นรอบตัวเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นและมีความสุข
  • Introversion – เป็นบุคลิกภาพที่ชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าเจอกับคนอื่นๆ แต่ก็รู้สึกดีและมีความสุขได้โดยไม่ต้องเข้าหาคนอื่นๆ หรือออกไปทำกิจกรรมข้างนอก
 • ด้านการรับรู้คือ S: Sensing หรือ N: Intuition
  • Sensing – ถนัดในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้จากการสัมผัสโดยตรงและความเป็นจริง อย่างการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
  • Intuition – ถนัดในการรับรู้ด้วยสัญชาตญาณ ใช้ความรู้สึกและการคาดเดาไปถึงอนาคต มีการใช้จินตนาการมากกว่า ทำให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจสูง
 • ด้านการตัดสินใจคือ T: Thinkers หรือ F: Feelers
  • Thinkers – สามารถตัดสินใจได้ด้วยเหตุและผล โดยใช้ตรรกะในการพิจารณาข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ความรู้สึก เพื่อตัดสินใจตามเหตุผลที่เกิดขึ้นจริง
  • Feeling – เป็นการตัดสินใจจากความรู้สึก ที่มักจะมีความเห็นใจผู้อื่นและให้ความสำคัญหรือการมองด้วยคุณค่าของคนอื่นๆ มากกว่าการใช้เหตุและผล
 • ด้านการใช้ชีวิตและการรับมือกับโลกภายนอกคือ J: Judgers หรือ P: Perceivers
  • Judgers – สามารถรับมือได้ด้วยการวางแผน มีความแม่นยำและมีระเบียบในการใช้ชีวิต เพื่อทำตามแผนที่วางเอาไว้
  • Perceiving – จะรับมือด้วยการไม่ยึดติดกับแบบแผนมากเกินไป มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในตอนนั้น

MBTI สามารถแบ่งกลุ่มเป็นแบบไหนได้บ้าง

MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 2
MBTI คืออะไรในแต่ละกลุ่ม

นอกจากจะรู้เรื่องแบบทดสอบ MBTI คืออะไรกันไปแล้วจากตัวแบ่งแยกย่อยทั้งหมด 8 ตัวอักษร ก็จะนำมารวมกันเป็นชุด ชุดละ 4 ตัวรวมทั้งหมด 16 แบบ และแบ่งได้เป็นกลุ่มได้ทั้งหมด 4 กลุ่มประเภทบุคลิกภาพได้แก่

 • กลุ่มนักวิเคราะห์ – INTJ, INTP, ENTJ และ ENTP
 • กลุ่มนักการทูต – INFJ, INFP, ENFJ และ ENFP
 • กลุ่มผู้พิทักษ์ปกป้อง – ISTJ, ISFJ, ESTJ และ ESFJ
 • กลุ่มนักสำรวจ – ISTP, ISFP, ESTP และ ESEP

MBTI แบบทดสอบแต่ละกลุ่มประเภทบุคลิกภาพมีความหมายว่ายังไง

MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 3

กลุ่มนักวิเคราะห์

 • INTJ – ผู้มีเหตุผลและมีไหวพริบดี สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง และมองสิ่งต่างๆ ได้ทะลุปรุโปร่ง โดยมีจินตนาการและมีกลยุทธ์ พร้อมแผนการสำหรับทุกอย่าง และยังมีวิสัยทัศน์ และเป็นนักคิดในการวางแผนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างวอาชีพที่เหมาะสมได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ฯลฯ และมีตัวอย่างคนดังได้แก่ Elon Musk, Michelle Obama, Christopher Nolan
 • INTP – นักตรรกะที่เป็นนักคิดค้นนวัตกรรม และกระหายความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังเป็นนักคำนวณ และใช้ความคิดได้หลากหลาย มีสติปัญญาที่แข็งแกร่ง สามารถเป็นได้ทั้งนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก แพทย์ นักกฎหมาย ฯลฯ มีตัวอย่างคนดังได้แก่ Bill Gates, Albert Einstein, Avicii, Isaac Newton
 • ENTJ – ผู้บัญชาการ ที่มีความกล้าหาญ และมีจินตนาการ พร้อมปณิธานอันแกร่งกล้า โดยมักจะหาทางออกจากปัญหาได้เสมอ และยังมีอำนาจในการดึงดูดผู้คนให้มารวมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ โดยมีสัดส่วนเพียง 3% บนโลกเท่านั้นเป็นได้ทั้ง ผู้พิพากษา นักกฎหมาย นักลงทุน ฯลฯ มีตัวอย่างคนดังคือ Steve Jobs, Gordon Ramsay, Jim Carrey
 • ENTP – นักโต้วาที ที่มักเป็นคนช่างสงสัยและยังเป็นนักคิดที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยไม่กลัวว่าจะเจอเรื่องที่ไม่เห็นด้วย และพร้อมบวกเมื่อต้องถึงเวลาที่ต้องใช้วาจาโต้เถียงกัน ด้วยการใช้หลักเหตุและผลด้วยตรรกะ สามารถเป็นได้ทั้ง นักแสดง นักพูดเพื่อขายของ นักโต้วาที ที่ปรึกษา ฯลฯ ตัวอย่างคนดังคือ Tom Hanks, Thomas Edison, Celine Dion
MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 4

กลุ่มนักการทูต

 • INFJ – ผู้สนับสนุน ที่มักจะเป็นคนช่างจินตนาการอยู่เงียบๆ แต่ก็จะสร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง โดยเป็นประเภทที่หายากที่สุด มักจะมีนิสัยที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ พร้อมทั้งทำในสิ่งที่ถูกต้องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายด้วยสติปัญญาของตัวเอง สามารถเป็นได้ทั้ง นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี ครู แพทย์ ตัวอย่างคนดังคือ Martin Luther King, Nelson Mandela, Lady Gaga
 • INFP – ผู้ไกล่เกลี่ย ที่เป็นนักกวี มีความใจดี และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ สามารถเข้าถึงดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติ และผู้คนรอบข้างได้ พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม แต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นกัน เป็นได้ทั้ง นักดนตรี นักแสดง นักพูด ตัวอย่างคนดังคือ Johnny Depp, Julia Roberts, Williams Shakespeare
 • ENFJ – ผู้เป็นตัวเอก ที่มักจะเป็นคนมองโลกแง่ดีอยู่เสมอ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น พร้อมทั้งลงมือทำสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่าถูกต้อง โดยมีความรอบคอบและจะยึดมั่นในอุดมการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ กับผู้อื่นและสิ่งรอบๆ ตัว สามารถเป็นได้ทั้ง นักแสดง นักการเมือง นักการทูต ตัวอย่างคนดังคือ Barack Obama, Oprah Winfrey, Ben Affleck
 • ENFP – นักรณรงค์ ที่มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นๆ โดยมักจะเป็นคนที่สามารถหาเหตุผลและทำให้คนอื่นยิ้มได้อยู่เสมอ มีแนวทางการใช้ชีวิตที่สนุกสนาน และยังมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในกลุ่ม และยังเข้าถึงอารมณ์กับผู้อื่นได้ด้วย เป็นได้ทั้ง นักร้อง นักแสดง แอร์โฮสเตส นักข่าว ตัวอย่างคนดังคือ Robert Downey, Jr., Robin Williams, Quentin Tarantino, Spider-Man
MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 5

กลุ่มผู้พิทักษ์ปกป้อง

 • ISTJ – นักคำนวณ ที่เป็นประเภทบุคคลที่พบได้ค่อนข้างเยอะ แม้ว่าจะไม่ได้ทำตัวโดดเด่นมากนัก แต่ก็มีความภูมิใจและจริงใจในสิ่งที่คิดและพูดออกมา เมื่อต้องการทำอะไรสักอย่างก็จะมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ อีกทั้งยังเป็นพวกชอบปฏิบัติและหาข้อเท็จจริงให้ได้ด้วย สามารถเป็นได้ทั้ง นักธุรกิจ นักกฎหมาย บัญชี นักเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างคนดังคือ Denzel Washington, Natalie Portman, Anthony Hopskin
 • ISFJ – ผู้พิทักษ์ เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและทำงานหนัก มีความรับผิดชอบต่อคนรข้างสูง และยังมีกรอบเวลาพร้อมยึดมั่นตามธรรมเนียมประเพณี มีความห่วงใยและสนับสนุนคนที่ตัวเองรัก และไม่เรียกร้องต่อสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระเพื่อคนอื่นๆ ที่รัก เป็นได้ทั้ง พยาบาล หมอ ผู้จัดการ ผู้นำทางศาสนา ตัวอย่างคนดังคือ Queen Elizabeth II, Vin Diesel, Selena Gomez, Anne Hathaway
 • ESTJ – ผู้บริหาร เป็นพวกที่คนในสังคมยอมรับและทำให้บุคคลในชุมชนหรือคนในครอบครัวอยู่ร่วมกัน เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ การอุทิศตน และศักดิ์ศรี พร้อมให้คำแนะนำที่ชัดเจนและจะนำผู้อื่นมีความสุขได้ เป็นนักบริหารที่ดีและมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการสิ่งต่างๆ เป็นได้ทั้ง ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ผู้พิพากษา นักกฎหมาย ตัวอย่างคนดังคือ Judge Judy, Frank Sinatra, James Monroe
 • ESFJ – ผู้ให้คำปรึกษา ที่เป็นผู้แบ่งปันให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ ถือว่าเป็นบุคคลที่คนในสังคมจำเป็นต้องมี เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปรึกษาและพร้อมเปิดใจรับฟังเพื่อนๆ และคนที่รัก ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชอบให้คำปรึกษากับทุกคน แต่ก็เชื่อในพลังที่ตัวเองมีอยู่ ทำให้คนอื่นๆ ไว้วางใจได้เสมอ สามารถเป็นได้ทั้ง พยาบาล ครู แพทย์ พนักงานฝ่ายบุคคล ตัวอย่างคนดังคือ Taylor Swift, Steve Harvey, Jennifer Lopez, Bill Clinton
MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 6

กลุ่มนักสำรวจ

 • ISTP – ผู้มีความสามาถโดดเด่น ผู้ที่ชอบสำรวจและสัมผัสกับโลกรอบตัว มีความอยากรู้อยากเห็น และเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างโดยธรรมชาติ สามารถสร้างสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อความสนุกสนาน และเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำ พร้อมกับเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทุกชนิดในภาคปฏิบัติ สามารถเป็นได้ทั้ง นักกีฬา นักแสดง อาชีพงานฝีมือต่างๆ มีตัวอย่างคนดังคือ Tom Cruise, Daniel Craig, Bear Grylls, Michael Jordan
 • ISFP – นักผจญภัย ที่เป็นศิลปินและมีความยืดหยุ่นพร้อมเสน่ห์ และมักจะออกไปสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยากรู้อยากเห็นและชอบออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ หลงใหลในความตื่นเต้นและสามารถหาความสุขในชีวิตประจำวันได้ เป็นได้ทั้ง ศิลปิน นักแสดง นักเขียน นักแต่งเพลง ฯลฯ มีคนดังที่เหมือนกันคือ Jungkook, Avril Lavigne, MJ, Frida Kahlo
 • ESTP – ผู้ประกอบการ ที่มักจะมีการแสดงออกและสร้างความแตกต่างให้กับคนที่รอบๆ ตัว โดยรู้จักกับคนอื่นๆ จากหลายๆ กลุ่มและยังชอบเป็นศูนย์กลางที่ให้คนมาสนใจ ให้คนรู้สึกอยากหัวเราะตาม มีความชำนาญในด้านต่างๆ และทำได้อย่างกระฉับกระเฉง อีกทั้งยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเต็มที่ สามารถเป็นได้ทั้งนักแสดง นักร้อง ศิลปิน นักลงทุน มีคนดังคือ Jack Nicholson, Eddie Murphy, Madonna, Samuel L. Jackson
 • ESEP – ผู้มอบความบันเทิง ที่สามารถใช้ชีวิตไปด้วยความหลงใหลของตัวเอง ร้องเพลงและเต้นรำได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังอยากให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวรู้สึกสนุกกับตัวเองได้ สามารถพูดให้กำลังใจผู้อื่นได้ด้วยสัญชาตญาณ และความกระตือรือร้นโดยที่คนอื่นๆ รอบตัวจะรู้สึกดีตามไปด้วย เป็นได้ทั้ง นักพูด ครู นักเขียน นักร้อง ฯลฯ มีคนดังที่เหมือนกันคือ Elton John, Marilyn Monroe, Adele, Adam Levine

ทำแบบทดสอบ MBTI ได้ที่ไหนดี

สำหรับการทดสอบ MBTI เพื่อที่จะได้รู้ว่า MBTI คือประเภทไหนของตัวเอง สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ 16personalities ที่มีภาษาไทยรองรับ พร้อมกับคำอธิบายประเภทของ MBTI คืออะไรบ้างของตัวเราเอง ซึ่งนอกจากจะมีเว็บนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายแอพและหลายเว็บให้ทดสอบ แต่เท่าที่ทดลองก็จะมีเว็บนี้นี่แหละที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ครบถ้วน

MBTI คืออะไร MBTI แบบทดสอบ MBTI มีอะไรบ้าง ความหมายแต่ละตัว มีกี่แบบ กี่ประเภท 2024 7
MBTI คืออะไร ทดสอบได้ที่ไหน

โดยแบบทดสอบ MBTI นี้ถือว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันทั่วโลก แต่ในเรื่องของการทำงานจริงก็อาจจะแตกต่างกันด้วยองค์กรที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเสมอไป อย่างน้อยก็ถือได้ว่า MBTI คือประเภทไหนที่ตรงกับตัวเอง ก็จะเป็นตัวช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับประเภทของตัวเองได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเข้าหาผู้คนหรือว่าพัฒนาต่อไปได้อีก

ใครที่รู้แล้วว่าตัวเองเป็น MBTI คือประเภทไหน ก็สามารถหาคนอื่นๆ ที่เป็นแบบประเภทตัวเองเพื่อจะได้เข้าหากันได้ง่ายขึ้นด้วย Type เดียวกัน รวมไปถึงการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วย โดยหลักๆ แล้วจะมีประเภท INFJ และ ENTJ ที่ค่อนข้างจะหายาก ส่วนคนที่พบได้ค่อนข้างเยอะจะเป็นกลุ่มนักสำรวจทั้งหลาย ทั้งนี้การทดสอบเพื่อให้รู้จักตัวตนของตัวเองอาจเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันได้ด้วย ลองทดสอบบุคลลิกของตัวเองอยู่เสมอเมื่อเจอที่ใหม่ๆ ก็อาจจะทำให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นได้นะ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก 16personalities


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก