Untitled-1

สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบจอมากขึ้น โดยเฉพาะการทำของหน้าจอให้บางที่สุดหรือที่เรียกว่า bazel-less design ซึ่ง iPhone X ก็ได้นำหลักการนี้มาใช้งานด้วย เพราะ iPhone X นั้นมีขนาดหน้าจออยู่ที่  5.85 นิ้ว แต่กลับมีขนาดตัวเครื่องที่เล็กกว่า iPhone 8 Plus ที่มีขนาดจอเพียง 5.5 นิ้วทำให้มี สัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องที่มากขึ้นกว่าเดิม

Screen Shot 2017-09-18 at 11.22.15 AM

เทียบสัดสส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง iPhone X , 8 , 8 Plus

  • iPhone X: 82%
  • iPhone 8: 65.7%
  • iPhone 8 Plus: 68.2%

จากตารางที่เราดูจะเห็นว่า iPhone X มีสัดส่วนจอที่มากถึง 82% ซึ่งมากกว่า iPhone 8 ถึง 16.3 % และมากกว่า iPhone 8 Plus ถึง 13.8%  เลยทีเดียว แล้วยังมีการใช้สัดส่วนจอใหม่อีกด้วย เป็น 2.17:1 ซึ่งเป็นจอที่ยาวมาก ๆ จากเดิมที่ใช้ 16:9

ที่มา phonearena