Topics: DxOmark

เอาแล้วไง!! สื่อนอกเผย!!ข้อมูลเรื่องกล้องมือถือจาก DxOMark เริ่มไม่น่าเชื่อถือ!!!

เอาแล้วไง!! สื่อนอกเผย!!ข้อมูลเรื่องกล้องมือถือจาก DxOMark เริ่มไม่น่าเชื่อถือ!!!

เป็นที่รู้กันดีว่า Samsung Galaxy S7 นั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพแบบ Dual Pixel ซึ่งจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมานั้นมีคุณภาพสูงกว่ากล้องถ่ายภาพของมือถือทั่วๆไป และล่าสุด DxOmark ซึ่งเว็บเว็บไซต์ที่จะประเมินประสิทธิภาพของกล้อง DSLR  และเลนส์รุ่นต่างๆ และหากเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ DxOmark คะแนนกล้องถ่ายภาพของ...