ใครที่อดใจรอ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เครื่องศูนย์ไทยไม่ไหว เครื่องหิ้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พอได้ แต่ก็คงต้องเช็คราคา ณ ช่วงนั้นกันให้ดี เพื่อทำให้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซท้อได้ง่ายขึ้น วันนี้ทีมงาน Specphone TV จึงขอนำเสนอ….