Topics: Huawei P20

โทรศัพท์เรือธงรุ่นต่อไปของ Huawei (Huawei P20 หรือ P11) จะมาพร้อมกล้องที่ใกล้เคียงกับ DSLR!!

BY Jerminalz on 15/01/18     Tags: AI, DSLR, Huawei P11, Huawei P20, Kirin 970

ออกตัวก่อนเลยว่าหัวข้อข่าวนี้ผมไม่ได้มโนขึ้นมาลอย ๆ แต่เป็นข้อความสัมภาษณ์ที่ออกจากปากของ CEO Huawei

Huawei P20 ถูกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คาดว่าจะเปิดตัวสิ้นปีนี้

BY Vivi on 09/07/17     Tags: Huawei, huawei Mate 10, Huawei P20

วันนี้มีการพบชื่อ Huawei P20ได้จดเครื่องหมายการค้าแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่จะมาสานต่อความสำเร็จของ Huawei P10

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.