เข้าสู่ฤดูกาลข่าวลือของ Samsung Galaxy Note 5 ที่ล่าสุดได้มีข้อมูลออกมาใหม่ เกี่ยวกับพอร์ตการเชื่อมต่อของทาง Note 5 ว่า ทาง Samsung อาจจะเปลี่ยนไปใช้ช่อง USB Type C แทนแล้ว!!!!