Samsung เตรียมยัด big.LITTLE Processing ลงชิป Exynos ภายในปี 2012 นี้

หลังจาก ARM เปิดตัวสถาปัตยกรรมใหม่ Cortex-A7 พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่อย่าง big.LITTLE Processing ที่ยัดเอาชิปประมวลผลไม่แรงมากอย่าง Cortex-A7 ไปรวมกับ Cortex-A15 เพื่อใช้งานในเวลาที่ไม่ต้องใช้การประมวลมาก ช่วยยืดการใช้งานแบตเตอรี่มากถึง 70%samsungs-exynos-will-go-big-little-in-2012-could-extend-battery-life-by-up-to-70

มีการคาดการณ์ว่าชิปตัวใหม่ของ Samsung ในรหัส Exynos 4212 โดยรวมแล้วจะใกล้เคียงกับ Exynos 4210 ซึ่งเป็นตัวต่อของชิปไฮเอนด์ที่ใส่อยู่ใน Galaxy S II ไปด้วย โดยชิป Exynos 4212 ดังกล่าวจะมีการปรับปรุงในสถาปัตยกรรมระดับ 32 นาโนเมตร ให้กินพลังงานน้อยลงกว่ารุ่นแรกถึง 30% และชิปกราฟิกจะเร็วขึ้นอีก 50% และคาดว่าจะถูกนำไปใช้กับสมาร์ทโฟนเรือธงของ Samsung รุ่นค่อไปอย่าง Galaxy S III

ล่าสุด John Kalkman รองประธานฝ่ายระบบชิปซิลิกอนแห่ง Samsung Semiconductor ได้ออกมาระบุว่าเทคโนโลยี big.LITTLE Processing จะถูกนำมาใช้กับชิปรุ่นใหม่ของ Samsung Exynos ภายในปี 2012 นี้อย่างแน่นอน เพื่อให้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยการเชื่อมต่อตลอดเวลาได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : Android And Me