ในตลาดสมาร์ทโฟนนั้นถึงแม้ทาง NVIDIA จะพยายามผลักดันแพลตฟอร์ม Tegra อย่างเต็มที่ แต่ก็ดูจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทำให้ล่าสุดนี้ทาง Nvidia ได้เปิดขายเทคโนโลยีการผลิตจีพียู Tegra ของตัวเอง (รวมไปถึง Kepler ที่เป็นฝั่งของ PC ด้วย) ซึ่งทำให้ NVIDIA นั้นอยู่ในฐานะของผู้ขายเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ ARM, Imagination Technology (ผู้ผลิต PowerVR) ที่พัฒนาแปลนให้ผู้ผลิตต่างๆ นำไปใช้ได้กัน

ในมุมของผู้บริโภคนั้น ก็เป็นไปได้ว่าเราจะเห็นผู้ผลิตชิปอย่าง Samsung, Apple หรือ Intel หยิบจีพียูของ Tegra ไปใช้ด้วยก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอตัว Tegra ที่ผลิตจาก NVIDIA เท่านั้นครับ

 

 

ที่มา : NVIDIA