Microsoft ปล่อยโฆษณาจิก Apple โดยเปรียบเทียบระบบ Multitasking ของ Windows 8 กับ iPad

BY ZeroSystem | POSTED ON 10, 07, 2013 05:07pm | VIEWS
Microsoft ปล่อยโฆษณาจิก Apple โดยเปรียบเทียบระบบ Multitasking ของ Windows 8 กับ iPad

สำหรับในต่างประเทศ? เรื่องของการโฆษณาแบบจิกกัดคู่แข่งนั้นแทบจะเป็นเรื่องปกติกันเลยทีเดียว ดังจากที่หลายท่านน่าจะเคยเห็นโฆษณาจิกกัดกันของหลายๆ คู่ เช่น Pepsi กับ Coca-Cola ในอดีต เรื่อยมาจนถึงในยุคปัจจุบันเช่นรายของ Apple-Samsung, Apple-Microsoft เป็นต้น โดยเฉพาะ Microsoft ที่ช่วงหลังเริ่มจะมีโฆษณาในแนวนี้มากขึ้น อย่างล่าสุดได้ปล่อยโฆษณา Windows 8 ที่จิกเรื่องระบบ multitasking สำหรับสลับแอพของ iOS บน iPad ว่าช้า เรียกใช้งานยาก ผิดกับระบบของ Windows 8 ที่เรียกใช้ได้ง่าย และตอบสนองได้ดีกว่า

ชมโฆษณาได้จากด้านล่างเลยครับ

ที่มา : 9to5mac

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.