ถือว่าเป็นสิ่งที่เหล่าสาวกสงสัยและสังเกตตั้งแต่เครื่องจริงยังไม่ออกว่า สรุปแล้วว่า Samsung Galaxy S6 จะเหมือนกับ iPhone 6 ที่ออกมาก่อนมากน้อยเพียงใด วันนี้มีแผนภาพมาให้ได้ชมกัน….