airport

Apple ได้ทำการจดสิทธิบัตรการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านเครือข่ายไร้สายได้เต็มภายใน 1 วัน  เครือข่ายไร้สายที่ว่ารวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ (คลื่นความถี่ 700 MHz ถึง 2700 MHz)  Wi-Fi (คลื่นความถี่  2.4 GHz  ถึง 5 GHz) และคลื่นความถี่สูงระยะใกล้(คลื่นความถี่ 10 GHz ถึง 400 GHz) ด้วย

สิทธิบัตรดังกล่าวมีชื่อว่า “ระบบการสื่อสาร และการชาร์จไร้สาย ผ่านสองคลื่นความถี่” หัวข้อดังกล่าวหมายถึงการบีบสัญญาณ และทำการส่งไปหาที่เครื่องโดยตรง ให้นึกถึง AirPort Extreme router ที่จะค้นหาตัวอุปกรณ์ และทำการส่งสัญญาณไปหาตรง ๆ เหมือนกับการบีบสัญญาณแล้วยิงไปหาที่เดียว สิ่งที่น่าสนใจกว่าเสาสัญญาณที่ใช้งานแล้วก็คือมาตรฐาน การเชื่อมต่อไร้สายแบบใหม่อย่าง 802.11ad ที่ใช้คลื่นความถี่สูงถึง 60 GHz จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าในเรื่องของคลื่นความถี่ หรืออาจจะเป็นคลื่นความถี่สูงระยะใกล้ อย่าง NFC หรือการชาร์จไร้สายในปัจจุบัน

Apple มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์อุปกรณ์สุดล้ำมากมาย ในกรณีนี้น่าจะหมายถึงการใช้งาน Wi-Fi ความเร็วสูงและชาร์จแบตเตอรี่ไปในเวลาเดียวกัน การชาร์จผ่านระบบมีความเป็นไปได้มากกว่าในด้านระยะเวลา และประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาจริง ๆ จะทำใหเการใช้งานโทรศัพท์ในหนึ่งวันไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยเหมือนปัจจุบันนี้แน่นอนครับ