Home Editorial แรกสัมผัส iPhone X จาก Youtuber ต่างประเทศ

แรกสัมผัส iPhone X จาก Youtuber ต่างประเทศ

1,220

Screen Shot 2017-10-31 at 11.04.48 AM

Apple ได้เอา iPhone X ให้เหล่า Youtuber ต่างประเทศได้แกะกล่องใช้งานตัวจริงก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายจริงในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดยใครที่อยากจะดูการแกะกล่องสัมผัส iPhone X แบบชัด ๆ ก็ สามารถดูคลิปแรกสัมผัส iPhone X จากเหล่า Youtuber ที่ได้ไรวบรวมไว้ด้านล่างนี้

Home Editorial แรกสัมผัส iPhone X จาก Youtuber ต่างประเทศ

แรกสัมผัส iPhone X จาก Youtuber ต่างประเทศ

1,220

Screen Shot 2017-10-31 at 11.04.48 AM

Apple ได้เอา iPhone X ให้เหล่า Youtuber ต่างประเทศได้แกะกล่องใช้งานตัวจริงก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายจริงในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดยใครที่อยากจะดูการแกะกล่องสัมผัส iPhone X แบบชัด ๆ ก็ สามารถดูคลิปแรกสัมผัส iPhone X จากเหล่า Youtuber ที่ได้ไรวบรวมไว้ด้านล่างนี้

ที่มา bgr