tot

รมว.ไอซีทีประเดิม..24 กพ.นี้ เข็น “ทีโอทีปลดบ่วงให้บริการ 3G ทั่วไทย”

ทีโอทีปลดบ่วงให้บริการ 3G ทั่วไทยแถม 4G ให้ใช้ในอีก 300 สถานีทั่วไทย? ?24 ก.พ.56 บมจ.ทีโอที เตรียมตัวแล้วให้บริการ 3G ทั่วประเทศได้ เพื่อฉลองวันเกิดให้กับทีโอที พร้อมกับโชคสองชั้นคนไทยได้ใช้ 4G อีก 300 สถานีฐาน บริเวณพื้นที่สำคัญ มั่นใจเครือข่ายพร้อมทำการตลาดจริงจัง ทดแทนรายได้หลังสัมปทาน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า วันที่ 24 … [อ่านต่อ]