Sony Xperia Z3+ (E6553) นั้นรองรับ Qualcomm Quick Charge 2.0 ซึ่งแน่นอนว่าขาร์จเร็วอยู่แล้ว แต่ถ้าให้เร็วสะใจ ต้องใช้ชุดชาร์จ Quick Charger UCH10 ด้วย!!!!