เปลี๊ยนไป๋!!!! San Francisco จะเป็นฟ้อนท์ที่ใช้ใน iOS 9 ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับ Apple Watch

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 3, 06, 2015 04:06pm | VIEWS

เรื่องการเปลี่ยนฟ้อนท์หลักของ iOS ที่ว่าจะเปลี่ยนจาก Helvetica ไปเป็นแบบ San Francisco ที่ใช้อยู่บน watchOS ของ Apple Watch!!!!

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.