เรื่องการเปลี่ยนฟ้อนท์หลักของ iOS ที่ว่าจะเปลี่ยนจาก Helvetica ไปเป็นแบบ San Francisco ที่ใช้อยู่บน watchOS ของ Apple Watch!!!!