Samsung ถอดโลโก้ของตัวเองออกใน Galaxy S6 และ S6 Edge ที่ขายในญี่ปุ่น

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 21, 04, 2015 06:04pm | VIEWS
Samsung ถอดโลโก้ของตัวเองออกใน Galaxy S6 และ S6 Edge ที่ขายในญี่ปุ่น

นี่อาจจะเป็นข้อตกลงระหว่างทาง Samsung กับ Docomo ของญี่ปุ่นที่ทำให้ Samsung ต้องยอมเอาโลโก้ของตัวเองออกใน Samsung Galaxy S6 และ S6 Edge ที่ขายในญี่ปุ่น

โดยใน Galaxy S6 นั้นโลโก้ Samsung ด้านหน้าจะถูกแทนที่ด้วยโลโก้ Docomo แล้วก็ไม่มีโลโก้ Samsung ด้านหลังเครื่อง เหลือไว้แค่โลโก้ Galaxy

ส่วนทางด้าน Galaxy S6 Edge ด้านหน้าจะไม่มีโลโก้ใดๆเลย ส่วนด้านหลังจะมีโลโก้ของ Galaxy และ Docomo ไร้วี่แววของคำว่า Samsung

ก็ไม่รู้ว่าไปตกลงกันยังไงจนออกมาเป็นในรูปแบบนี้ แต่คาดว่าในประเทศอื่นๆนั้นคงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ (Samsung คงไม่ยอมหรอกถ้าตลาดไม่ใหญ่จริง)

 

ที่มา : GSMArena

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.