Samsung Galaxy S6 เป็นรุ่นแรกในตระกูล Galaxy S ที่ไม่สามารถที่จะแกะฝาหลังได้ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความชำนาญที่มากพอสมควรในการแกะออกมา ไปชมพร้อมๆกันเลย……