งานนี้เหล่าผู้ใช้ Samsung Galaxy Note 2 คงจะผิดหวังไปตามๆ กัน เพราะจะไม่ได้รับการอัพเดทเป็น Android 5.0 Lollipop แน่นอนแล้ว!!!!!