Samsung แถลงไขไฉน Galaxy S, Galaxy Tab จะไม่ได้อัพเกรด Ice Cream Sandwich

หลังจากที่ Samsung ออกมาประกาศแล้วว่ามีรุ่นใดบ้างที่จะได้อัพเดทเป็น Ice Cream Sandwich นำทีมมาโดย Galaxy S II, Galaxy Note และพวกแท็บเล็ตต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรุ่นที่ใช้ชิปแบบดูอัลคอร์ทั้งสิ้น

หลายคนอาจสังเกตุได้ว่ารุ่นยอดนิยมที่ออกมาเมื่อปีก่อนอย่าง Galaxy S และ Galaxy Tab รุ่นเก่าหายไปจากรายชื่อดังกล่าว มาวันนี้ Samsung ออกมาแถลงแล้วว่าทำไมสองรุ่นนี้ไฉนจึงจะไม่รับการอัพเดทอย่างเป็นทางการจาก Samsung galaxy-tab-off

เหตุผลของ Samsung ก็คือรุ่นดังกล่าวถูกจำหน่ายออกไปในหลายเครือข่าย หลายประเทศ ส่งผลให้มีการปรับแต่งเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล ทำให้ยากต่อการอัพเกรดแล้วทำให้งานดีดังเดิม

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ ROM และ RAM ที่มีปัญหาอีกด้วย (ไม่ระบุว่าปัญหาอะไร แต่น่าจะเป็นเรื่องความเร็ว)

? แต่สำหรับคนที่ใช้สองรุ่นดังกล่าวคงต้องมองหาทางอื่นนอกจากอัพเดทอย่างเป็นทางการ ไปเล่นรอมโมกันได้แล้วจ้า

ที่มา : SammyHub