Samsung สานต่อ Galaxy Camera 2 เปลี่ยนจากกล้องคอมแพคเป็น mirroless แทน

BY Sylenth | POSTED ON 14, 06, 2013 12:06pm | VIEWS
Samsung สานต่อ Galaxy Camera 2 เปลี่ยนจากกล้องคอมแพคเป็น mirroless แทน

หลังจากที่ Samsung เพิ่งเปิดตัว Galaxy S4 Zoom ออกไปซึ่งโดยรวมๆ นั้นอาจจะบอกได้ว่ามันเหมือน Galaxy Camera รุ่นแรกแต่เพิ่มความสามารถในการโทรศัพท์เข้าไป ซึ่ง Galaxy Camera นั้นดูเหมือนจะลดความน่าสนใจลงไป ในตอนนี้ก็มีข่าวว่า Galaxy Camera รุ่นสองนั้นจะเปลี่ยนสถานะจากกล้องคอมแพคธรรมดา ไปเป็นกล้องแบบ mirrorless แทน ซึ่งปกติแล้วคุณภาพของกล้องชนิดนี้นั้นถือว่าใกล้เคียงกับ DSLR ซึ่งเป็นกล้องประดับมืออาชีพทีเดียว

โดยข่าวนี้มาจากทาง DDaily ว่า Galaxy Camera 2 นี้จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ mirrorless แทน และมีราคาสูงกว่า Galaxy Camera รุ่นปัจจุบันด้วย และจะเปิดตัวในวันที่ 20 นี้ที่ลอนดอนตามกำหนดการจัดงานเปิดตัวของ Samsung ที่ประกาศออกมาเมื่อนานมาแล้ว

ถ้าใครยังนึกสภาพไม่ออก หน้าตาอาจจะคล้ายๆ กับ Samsung ซีรีย NX แต่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Android ก็คงไม่ผิดนักครับ

 

 

ที่มา : Android Beat

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.