IconicUX-630x479

Samsung ได้ทำการจดสิทธิบัตรอินเตอร์เฟซใหม่ในชื่อ Iconic UX ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่น่าสนใจไปจากอินเตอร์เฟซ TouchWiz ในแบบเดิมๆ จากสิทธิบัตรนั้นผู้ใช้สามารถลากแอพลิเคชันมายังหน้าโฮมสกรีนเพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับคอนเซ็ปของ widget บน Android? และเมื่อแตะอีกทีหนึ่งนั้นจะเป็นการเข้าใช้งานแอพลิเคชันอีกทีหนึ่ง

IconicUX-samsung-630x314

จุดใหญ่ที่แตกต่างอีกจุดนั้นคือแทนที่เราจะเลื่อนซ้าย-ขวาจากหน้าโฮมกรีนนั้นจะใช้การเลือนจากบนลงล่างแทน เมื่อเราแตะที่ widget นั้นแสดงผลให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อให้เห็นข้อมูลต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น และใช้การปัดขึ้นหรือปัดลงเพื่อไปยังหมวดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับอินเตอร์เฟซที่ทาง @evleak ได้ปล่อยมาในชื่อ Magazine UX ไม่นานนี้ครับ

Android-Samsung-new-UI-Interface-1-630x361

 

 

 

ที่มา : fandroid

Comments are closed.