8 วิธีที่ว่านี้ ไม่ใช่เพียงช้ได้เฉพาะ iPhone 4S เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับ รPhone ทุกรุ่นน(เก่า)อีกด้วย ทีมงาน Specphone TV คอนเฟิร์มว่า 4S ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังตอบโจทย์การใช้งานได้ดีอยู่!!!!