สบายขึ้นเยอะ!!!! ฟีเจอร์ลบแอพชั่วขณะใน iOS 9 เพื่อทำให้มีพื้นที่มากเพียงพอสำหรับการดาวน์โหลดและอัพเดท

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 26, 06, 2015 02:06pm | VIEWS

หากพื้นที่หน่วยความจำในเครื่องเหลือน้อย iOS 9 จะพยายามลบแอพพลิเคชันในเครื่องออกชั่วคราว เพื่อให้มีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์และการอัพเดตเวอร์ชัน iOS….

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.