HTC One, One mini และ One Max ที่ใช้ Sense 5.5 จะได้รับพื้นที่ Google Drive เพิ่มขึ้น 50 GB

BY Sylenth | POSTED ON 26, 10, 2013 03:10pm | VIEWS
HTC One, One mini และ One Max ที่ใช้ Sense 5.5 จะได้รับพื้นที่ Google Drive เพิ่มขึ้น 50 GB

ถือเป็นเซอร์ไพรส์ของผู้ใช้งาน HTC ตระกูล One ไม่ว่าจะเป็น HTC One, One mini หรือ One Max นั้นจะได้รับพื้นที่ใช้งาน Google Drive เป็น 50 GB เป็นเวลา 2 ปี โดยสามารถรับพื้นที่ดังกล่าวได้หลังจากอัพเดทเป็น Sense 5.5 แล้ว

โดยผู้ใช้เครื่องที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวสามารถเข้าไปใน Google Drive แล้วเลือก redeem เพื่อรับพื้นที่เพิ่มได้ โดยสามารถเลือกรับพื้นที่จำนวน 25 GB เป็นจำนวน 2 แอคเคาท์หรือ 50 GB จำนวน 1 แอคเคาท์ได้ โดยจะสามารถรับสิทธิ์นี้ได้ถึงวันที่ 1 มกราคมเดือน 2016 นี้

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าต้องเป็นเครื่องที่อัพเดท Sense 5.5 ถึงจะได้รับอัพเดท ดังนั้นเครื่องที่อย่าง HTC One Developer Edition ก็จะไม่ได้พื้นที่ไปถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องที่อยู่ในข่ายก็ตามครับ

 

 

ที่มา : AndroidPolice

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.