630

วันนี้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ กสท โทรคมนาคม ส่งจดหมายให้บริษัท dtac ระงับการให้บริการ 3G ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสท. ในฐานะเจ้าของสัมปทาน เพราะต้องรอการตีความของอัยการสูงสุดก่อน

จากนี้ถ้า DTAC ไม่ปฏิบัติตามคำร้องเเละยืนยันให้บริการในวันนี้ (16 สิงหาคม) นี้ กสท. จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

งานเข้าเเบบโหดกันไปสำหรับ dtac ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาอัพเดทให้ทราบครับ

ที่มา : ryt9

Share on facebook
Share on twitter
Sylenth

Sylenth

Follow us on Social Media

Popular Post