dtac 3G งานเข้า กสท. สั่งระงับบริการ 3G วันนี้โดยไม่มีกำหนด

630

วันนี้นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ กสท โทรคมนาคม ส่งจดหมายให้บริษัท dtac ระงับการให้บริการ 3G ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจาก กสท. ในฐานะเจ้าของสัมปทาน เพราะต้องรอการตีความของอัยการสูงสุดก่อน

จากนี้ถ้า DTAC ไม่ปฏิบัติตามคำร้องเเละยืนยันให้บริการในวันนี้ (16 สิงหาคม) นี้ กสท. จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

งานเข้าเเบบโหดกันไปสำหรับ dtac ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาอัพเดทให้ทราบครับ

ที่มา : ryt9