cyanogen ประกาศเตรียมปล่อย CyanogenMod 9 รุ่น Ice Cream Sandwich ภายในสองเดือน!

สำหรับขาใหญ่ Android ที่ตะเวนเล่นรอมโมมาพอสมควรน่าจะคุ้นชื่อกันดีกับ cyanogen รอมที่ใช้ฐานจาก AOSP (Android Open-Source Project) พร้อมปรับแต่งให้ใช้งานได้ดีขึ้น โดยมีรุ่นล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือ CyanogenMod 7.1 ที่มีฐานมาจาก Gingerbread

ล่าสุดจากทวิตเตอร์ของ @cyanogen ออกมาประกาศว่า CyanogenMod 9 หรือรุ่นที่มีฐานมาจาก Ice Cream Sandwich ที่เพิ่งปล่อยซอร์สโค้ดออกมาสดร้อนๆ จะใช้เวลาในการทำเพียงสองเดือนเท่านั้น!

image64

งานนี้ขารอมโม หรือคนมีเครื่องที่ไม่ได้อัพ Ice Cream Sandwich จากผู้ผลิตเตรียมตัวกันไว้ได้เลยครับ ถึงแม้ว่าเครื่องแรกที่น่าจะได้อาจจะเป็น Galaxy Nexus ก็ตาม

ปล. สำหรับคนที่งงว่าทำไมข้าม CyanogenMod 8 เป็นเพราะว่า Google ไม่ได้ปล่อยซอร์สโค้ดของ Android 3.0 Honeycomb จ้า

ที่มา : @cyanogen