วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์จากกองทะเบียนฯ แบบง่ายๆ ในปี 2024

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 1
วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ – นามสกุล และแลขประจำตัวประชาชน

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์จากกองทะเบียนฯ แบบง่ายๆ ในปี 2024

สำหรับคนที่ต้องการประวัติไปใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครงาน หรือว่าต้องรับบุคคลเข้าทำงาน ไปจนถึงรับนักศึกษาเพื่อให้ทุนต่างๆ ในตอนนี้เราสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากการเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาขนได้จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการขอตรวจสอบนี้จะทำผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากที่ยื่นคำขอแบบออนไลน์ไปแล้ว และรออนุมัติเรียบร้อยก็เลือกสถานที่ไปรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนได้ด้วย มีวิธีทำดังนี้

วิธีเช็คเบอร์มิจฉาชีพ เช็คเบอร์แปลกว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ ก่อนโดนหลอกโอนเงิน และล้วงข้อมูล

วิธีเช็คแอพมัลแวร์ และวิธีดูว่ามือถือถูกติดตั้งแอพรีโมทดูดเงินหรือยังบน Android พร้อมแนวทางป้องกันโดนแฮกข้อมูล


วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์และข้อมูลบุคคลตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิด

1. เข้าไปยังเว็บ criminal.police.go.th (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) เพื่อกดเข้าสู่การยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคล หรือว่ากดเข้าไปที่เว็บ crd-check.com ได้เลยเช่นกัน

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 1

2. หลังจากที่เข้ามายังหน้าเว็บของงานตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ ชื่อสกุล ที่ตรวจสอบประวัติ โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรเรียบร้อยแล้ว จะมีให้เลือกอยู่ 3 แบบคือ

 • ตรวจสอบประวัติ: เอาไว้เช็คประวัติบุคคลจากชื่อ-นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์และเลขประจำตัวประชาชน
 • ตรวจสอบสถานะ: เช็คสถานะการยื่นตรวจสอบประวัติว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว
 • ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนของตำรวจ: ตรวจสอบข้อมูลประวัติการลบล้างความผิด
วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 2

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน

1. สำหรับการเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนให้กดไปที่ปุ่ม “ตรวจสอบประวัติ” และกดยอมรับเงื่อนไขและกดไปที่ปุ่มตรวจสอบประวัติอีกครั้งที่ด้านล่าง

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 3

2. เมื่อเข้ามายังหน้าการกรอกข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติ ให้ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทั้งหมด และใช้เอกสารได้แก่

 • ข้อมูลส่วนตัว
 • บัตรประชาชน
 • 3. จากนั้นให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงที่จำเป็นเลยได้แก่
 • คำนำหน้าชื่อ
 • ชื่อ – นามสกุล
 • ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวประชาชน – ยืนยันเลขประจำตัวประชาชน
 • วันที่เกิด
 • ชื่อ-นามสกุล บิดา และ มารดา
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • วัตถุประสงค์ในการขอตรวจ
 • ระบุจำนวนรายการประวัติ (ค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาท)
วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 4

4. เมื่อกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงครบทั้งหมดแล้ว ให้ถ่ายภาพถ่ายบัตรประชาชนตัวจริง (ด้านหน้า) และถ่ายภาพใบหน้าพร้อมถือบัตรประชาชนคู่กัน (ตามตัวอย่างในภาพ) จากนั้นก็อัพโหลดภาพเข้าสู่ระบบ

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 5

5. ขั้นตอนสุดท้าให้กรอก ข้อมูลช่องทางขอรับผลการตรวจยืนยันตัวตนและชำระเงิน โดยมีข้อมูลให้เลือกสถานที่ที่จะไปรับผลตรวจ มีให้เลือก 3 ที่คือ

 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 • พิสูจน์หลักฐานจังหวัด
 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 6

จากนั้นเลือกการรับผลตรวจมีอยู่ 2 วิธีคือ รับผลด้วยตนเอง และมอบบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับแทน (มอบอำนาจให้คนอื่นไปรับแทน) โดยการมอบอำนาจจำเป็นต้องใช้เอกสารคือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาประจำตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และติดอากรแสตมป์ 10 บาทมาแสดงในวันที่รับผลตรวจประวัติ จากนั้นกด “บันทึก” ได้เลย

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 7

หลังจากที่ส่งข้อมูลและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เราคอยติดตามสถานะตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บของ กองทะเบียนประวัติอาชญากร (crd-check.com) และกดไปที่ปุ่ม “ตรวสอบสถานะ” โดยการตรวจสอบนี้จะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน เมื่อตรวจสอบสถานะและวันที่ต้องไปรับเอกสาร ก็ให้ไปรับเอกสารได้ตามที่กำหนดไว้ได้เลย


วิธีตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนของ ตำรวจ เพื่อยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากร ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

1. เข้าไปยังเว็บไซต์ของ กองทะเบียนประวัติอาชญากร (crd-check.com) จากนั้นกดไปที่ปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามโครงการลบประวัติ ล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนของ ตร.

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 8

2. หลังจากกดเข้ามาแล้วให้กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ชื่อ – นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code)
 • วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด
 • สถานีตำรวจ/ หน่วยงานเจ้าของคดี

หมายเลขศัพท์ (เพื่อขอรหัส OTP) เมื่อได้รหัส OTP ให้ใส่เข้าไปและเลือกปุ่ม “ค้นหา”

วิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 2024 9

แล้วทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลการตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน หรือว่าต้องการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับการทำงาน รวมไปถึงการยื่นรายชื่อเพื่อขอใช้ในการประกอบอาชีพจากวิธีเช็คประวัติบุคคลจากชื่อ-นามสกุล เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรไม่กี่ขั้นตอนในปี 2024 โดยวิธีนี้สามารถใช้ในนามบุคคล หรือว่าจะใช้ในนามบริษัทก็ได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการเพิ่มเติม กดดูได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก