ช่วงหลังๆ มานี้ เราจะได้ข่าวเรื่องสิทธิบัตรของ Apple เป็นจำนวนมาก ทั้งเนื่องจากความขยันจดของ Apple เอง?และส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในการอนุมัติการจดสิทธิบัตรของคณะกรรมการ เพราะจะต้องใช้เวลาการตรวจสอบ และประกาศเปิดให้มีการโต้แย้งจากบุคคลทั่วไปที่สามารถขอล้มล้างการจดได้ หากมีหลักฐานมากพอที่จะอ้างว่าตนได้จดสิทธิบัตรนั้นมาก่อนแล้ว ซึ่งสิทธิบัตรส่วนใหญ่ของ Apple ก็จะเป็นสิทธิบัตรการออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ละเมิดได้

ล่าสุด Apple ก็ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในสหรัฐฯ หลักๆ เพิ่มอีก 5 ใบด้วยกัน ดังนี้

สิทธิบัตรหมายเลข D671937 ใช้ชื่อว่า Electronic Device ซึ่งกล่าวถึงการออกแบบ iPhone 4 รวมไปถึงการออกแบบเสาอากาศภายในเครื่องด้วย (แม้ในภายหลังจะถูกปรับปรุงใหม่ใน iPhone 4S ก็ตาม) โดยสิทธิบัตรฉบับนี้มีชื่อของ Steve Jobs และ Jony Ive อยู่เป็นหนึ่งในชื่อของผู้ออกแบบและผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรด้วย

สิทธิบัตรหมายเลข D671930 ใช้ชื่อว่า Cover กล่าวถึง Bumper ของ iPhone 4 ที่ Apple เป็นผู้ออกแบบเอง (ไม่มีชื่อของ Jobs ในสิทธิบัตรใบนี้)

สิทธิบัตรหมายเลข D671947 ใช้ชื่อว่า Housing for an Electronic Device กล่าวถึงดีไซน์ของ iPad 2 (ไม่มีชื่อของ Jobs ในสิทธิบัตรใบนี้)

สิทธิบัตรหมายเลข D671948 ใช้ชื่อว่า Cover กล่าวถึงดีไซน์ของ Smart Cover (ไม่มีชื่อของ Jobs ในสิทธิบัตรใบนี้)

สิทธิบัตรหมายเลข D671898 ใช้ชื่อว่า Connector กล่าวถึงดีไซน์และการทำงานของหัวปลั๊กแบบ MagSafe ที่ใช้ใน MacBook รุ่นก่อนหน้านี้ ที่หัวปลั๊กใช้หลักการของแม่เหล็กในการดูดติดกับพอร์ตของตัวเครื่อง ส่วนตัวปลั๊กจะหักงอเป็นรูปตัว L ซึ่งไม่รวมถึงหัวปลั๊กแบบใหม่อย่าง MagSafe 2 ที่ใช้ใน MacBook รุ่นใหม่ที่ออกในปีนี้ (ไม่มีชื่อของ Jobs ในสิทธิบัตรใบนี้)

ที่มา : Apple Insider