โฆษณา Samsung จิก Apple ได้ผล คนสหรัฐฯ หันมามองในแง่ดีเพิ่มขึ้น

หลังจาก Samsung ปล่อยโฆษณากัด Apple ไปอย่างแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมา (ตัวแรก, ตัวที่สอง, ตัวที่สาม) ซึ่งกระแสตอบกลับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียว เนื่องด้วยความที่ Samsung ยิงตรงจุด จะๆ เน้นๆ ไปยังจุดอ่อนของ iPhone แล้วตามด้วยการนำจุดเด่นของ Samsung Galaxy S II มาเกทับ แน่นอนว่าจะต้องมีการวัดผลโฆษณาออกมา มี YouGov BrandIndex เป็นผู้ประเมิน โดยผลที่ได้เป็นค่าการยอมรับและทรรศนะคติในตัวผลิตภัณฑ์เทียบกันระหว่าง iPhone และ Samsung ผลออกมาดังกราฟด้านล่าง

samsung-iphone-buzz

ดูจากแนวโน้มของกราฟก่อนจะมีการเผยแพร่โฆษณา จะเห็นว่า Samsung กำลังมีคะแนนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ผิดกับ iPhone ที่ดูจะมีแนวโน้มค่อยๆตกลงมา และเมื่อมีการเผยแพร่ออกไป เห็นได้ชัดเจนเลยว่าคะแนนของ iPhone ตกลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่คะแนนของ Samsung ก็พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าโฆษณาชุดนี้ได้ผลใช่เล่นเลย กับกลุ่มตัวอย่างราว 5,000 คน

ที่มา : iPhoneHacks