จากที่มีรูปแผงหน้าของแผงหน้าของ Galaxy Note III หลุดออกมาที่แสดงให้เห็นถึงขอบจอที่มีขนาดบางมาก ในวันนี้ก็มีรูปแผงหน้าจอของ Galaxy Note III ถ่ายคู่กับ Galaxy Note II ออกมาเทียบให้เห็นกันแล้ว

ถึงแม้ว่า Galaxy Note III จะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า Galaxy Note II จาก 5.5 เป็น 5.68 นิ้ว แต่ขนาดของกรอบนั้นไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนัก แต่จากกรอบนั้นพบว่าหน้าจอนั้นมีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ เพราะตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนใช้งานได้ลำบาก

สำหรับใครที่รอสอย Galaxy Note III นี้ก็ลองจับ Galaxy Note มาเล่นๆ กันก่อนได้เพราะขนาดนั้นต่างกันเพียงเล็กน้อยครับ

 

 

 

 

ที่มา : rbmen