เทียบแผงหน้า Samsung Galaxy Note III กับ Galaxy Note II ใหญ่กว่าเดิมนิดเดียว

จากที่มีรูปแผงหน้าของแผงหน้าของ Galaxy Note III หลุดออกมาที่แสดงให้เห็นถึงขอบจอที่มีขนาดบางมาก ในวันนี้ก็มีรูปแผงหน้าจอของ Galaxy Note III ถ่ายคู่กับ Galaxy Note II ออกมาเทียบให้เห็นกันแล้ว

ถึงแม้ว่า Galaxy Note III จะมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่า Galaxy Note II จาก 5.5 เป็น 5.68 นิ้ว แต่ขนาดของกรอบนั้นไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนัก แต่จากกรอบนั้นพบว่าหน้าจอนั้นมีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ เพราะตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนใช้งานได้ลำบาก

สำหรับใครที่รอสอย Galaxy Note III นี้ก็ลองจับ Galaxy Note มาเล่นๆ กันก่อนได้เพราะขนาดนั้นต่างกันเพียงเล็กน้อยครับ

 

gsmarena 001

 

 

 

ที่มา : rbmen