000031

Microsoft Research ได้เผยรูปอินเตอร์เฟซที่ออกแบบไว้สำหรับ Microsoft Office บนอินเตอร์เฟซแบบ Modern UI ซึ่งถือเป็นแอพลิเคชันหัวใจสำคัญที่ Microsoft สามารถนำมาผลักดันให้ Windows RT เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นได้ สำหรับรหัสพัฒนา Modern Apps สำหรับ Office นี้ถูกเรียกภายในว่า Gemini ครับ

สำหรับรูปภาพต่อไปนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงคอนเซ็ปการออกแบบเท่านั้น ซึ่งแอพลิเคชันถ้าออกมาจริงๆ ก็อาจจะมีหน้าตาต่างไปจากนี้ได้ ซึ่งรูปที่โชว์นั้นก็มีทั้ง Word, Excel, Powerpoint และ Outlook ครับ

000062

000120

000040

000066

000114

000047

 

 

 

ที่มา : myce