เรื่องสิทธิบัตรนั้น Apple เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีสิทธิบัตรไว้ครอบครองเป็นจำนวนมาก และก็มีข่าวเกี่ยวกับสิทธิบัตรของตนมากเช่นเดียวกัน เช่นการฟ้องบริษัทคู่แข่งต่างๆ ในกรณีละเมิดสิทธิบัตรของตน ซึ่งสิทธิบัตรหลายๆ ใบของ Apple นั้น มีชื่อของ Steve Jobs อดีตซีอีโออยู่ในรายชื่อของผู้ถือครองอยู่ด้วย

แต่ขณะนี้ สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ (USPTO) ได้ตัดสินให้สิทธิบัตรหมายเลข 7,479,949 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทัชสกรีน, วิธีและอินเตอร์เฟสสำหรับการสั่งงานจอสัมผัส ที่ได้ชื่อเล่นว่าเป็น “สิทธิบัตรของ Steve Jobs” เป็นโมฆะไปชั่วคราว เพื่อรอการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิบัตรอีกครั้งว่าสิทธิบัตรนี้จะถูกยกเลิกไปหรือ Apple จะยังได้ถือครองสิทธิบัตรใบนี้อยู่ ทำให้ในเบื้องต้นนี้ผู้ที่มีชื่ออยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์ทั้ง 20 คน จะยังไม่มีสิทธิ์ครอบครองสิทธิบัตรใบนี้ไปก่อน จนกว่าคำตัดสินจะออกมาอีกครั้ง และจะทำให้ไม่สามารถนำสิทธิบัตรนี้ไปฟ้องร้องบริษัทอื่นเพิ่มเติมได้ด้วย (มีชื่อของ Scott Forstall อยู่ด้วย)

ซึ่งก่อนหน้านี้ สิทธิบัตรหน้าจอเด้งเมื่อสกรอลหน้าจอขึ้นไปบนสุด/ล่าสุด (Rubber-banding) ก็ถูกสั่งให้เป็นโมฆะไปชั่วคราวเช่นเดียวกัน

ที่มา : Cult of Mac