facebook-messenger-stock-image

 

facebook-logo-702x336ก่อนหน้านี้ Facebook ได้ปรับปรุง Messenger ให้มีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรองรับการใช้งาน Maps เพิ่มความสะดวกให้กับบริการ Uber รวมไปถึง VDO Call และล่าสุด Facebook ได้มีการปรับปรุง Messenger ใหม่อีกครั้ง ในวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเกมใหม่เข้าไป ให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนในขณะที่เราแชทได้ เรียกว่าเป็นสีสันของการใช้งานในรูปแบบใหม่ จากเมื่อก่อนที่มีเพียงเกมหมากรุกที่เราต้องพิมพ์ @fbchess play เพื่อทำการเล่น

Screenshot_2016-03-18-12-17-02-horz

และเกมใหม่ที่ว่านี้จะเป็นเกม Basketball ส่วนวิธีในการเล่นนั้นก็ง่ายๆ เพียงแค่เราส่งรูป Emoji รูปลูกบาสไปให้เพื่อนของเรา และแตะที่รูปลูกบาสเพื่อทำการเปิดเกมขึ้นมา จากนั้นก็ใช้นิ้วมือของเราในการชู้ท ซึ่งเมื่อเราชู้ทครบ 10 ลูกระดับความยากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และระบบจะบันทึกคะแนนสูงสุดเอาไว้ เรียกว่าเล่นได้แบบเพลินระหว่างรอคู่สนทนาตอบ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บคะแนนแข่งกับคู่สนทนาของเราได้อีกด้วย

ที่มา Buzzfeed