Xiaomi เตรียมเปิดให้ผู้ใช้มาร์ทโฟนของทาง Xiaomi สามารถกู้เงินจากทาง Xiaomi ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน Xiaomi ของคุณ เป็นมูลค่ากว่า 30,000 หยวน หรือประมาณ 160,000 บาท เลยทีเดียว