gsmarena_001 (4)

ล่าสุดทาง Microsoft ได้ทำการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับ Windows 10 Mobile ที่เพิ่มลิมิตหน้าจออุปกรณ์มือถือจากเดิมที่กำหนดไว้ 8 นิ้ว และได้ทำการเพิ่มเป็นขนาด 9 นิ้ว โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นแบบแฟลชอัตโนมัติ และสำหรับเงือนไขอื่น ๆ ของ Windows 10 Mobile นั้นอุปกรณ์ต้องมีแรมขั้นต่ำ 1 GB และมีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในขั้นต่ำขนาด 8 GB ซึ่งการเพิ่มลิมิตหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ทางไมโครซอฟท์อาจจะมีการผลิตแท็บเล็ตที่ใช้ Windows 10 ก็เป็นได้ หรืออาจจะมีแบรนด์ไหนที่อยากผลิตแท็บเล็ตที่ใช้ Windows 10 เพิ่มเติม โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Minimum hardware requirement

ที่มา Gsmarena