ครม. อนุมัติงบ Internet Broadband และ Gateway เป็นจำนวนรวม 2 หมื่นล้านบาท

Single Gateway

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 มกราคม ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2 หมื่นล้านบาทสำหรับการจัดการด้าน Internet Broadband ในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในงบประมาณ 2 หมื่นล้านนั้นแบ่งเป็น 15,000 ล้านบาทเอาไปใช้ในการจัดการระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าอีก 5,000 ล้านบาทก็จะแบ่งมาสำหรับโครงการ Single Gateway โดยเฉพาะ เพื่อที่จะช่วยโปรโมตให้ประเทศไทยเป็น Digital Hub (เป็นเหมือนศูนย์กลาง) ของชาวอาเซียน

 

อัพเดตล่าสุด

จากข้อมูลของทาง prachachat ครับ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 15.30 น. ณ ทำเนียบนัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน รวมถึงวางระบบเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงโลกดิจิทัล โดยใช้เครือข่ายจากแคทและทีโอทีเป็นหลัก แต่ไม่ได้ปิดโอกาสภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน

พล.ต.สรรเสริญ ชี้แจงว่า งบประมาณจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เฟสแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 40 ของประเทศ ส่วนในเฟสที่สองจะทำต่อเนื่องกัน ในปี 2560 ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง โลกดิจิทัลแห่งอาเซียน โดยในปัจจุบัน มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในอาเซียน โดยเราจะเชื่อมต่อระหว่างตะวันตกและตะวันออกจากสหรัฐฯ ผ่านประเทศไทย ไปฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่นได้ ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้ง 2 ระยะ ทั้งสิ้น  20,000 ล้านบาท

 

ที่มา: khaosodenglish via droidsans