Samsung-flexible-display-patent_1

มาใหม่อีกแล้วสำหรับแนวคิดการทำสมาร์ทโฟนที่สามารถบิดงอได้ ซึ่งหลายๆค่ายก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ แต่ดูเหมือนจะยังติดปัญหาในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิ้นส่วนภายใน และโครงเครื่องที่ไม่สามารถบิดงอตามหน้าจอที่ถูกพัฒนาให้บิดงอได้ แต่ล่าสุดดูเหมือน Samsung จะได้แนวคิดแบบใหม่แล้วเกี่ยวกับการทำสมาร์ทโฟนที่บิดงอได้ อ้างอิงจากสิทธิบัตรที่พึ่งได้ออกมาหลังจากที่ยื่นจดไปตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว เกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ยืดหยุ่น และโค้งงอได้

ซึ่งรายละเอียดที่ลงไว้นั้นก็ไม่ชัดเจนนัก แต่พอจะจับใจความได้คร่าวๆ ว่าตัวโครงของเครื่องนั้นอาจจะทำมาจาก synthetic resin, metallic material, glass และ Glass Fiber Reinforced Plastic (GFRP) และ Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFP) ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ได้ออกมาซึ่งโครงสร้างที่สามารถบิดงอได้เมื่อใส่แรงบิด หรืองอเข้าไป แต่จะคืนสู่สภาพเดิมเมื่อเราปล่อยมัน

แน่นอนว่ามันเป็นเพียงสิทธิบัตรอยู่ ซึ่งไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เพราะจะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรหลายๆ ตัวก็ถูกจดเอาไว้แต่ไม่เคยนำออกมาทำได้จริงเลยก็มี

 

ที่มา : AndroidHeadLines