Samsung-booth-11

จากรายงานการวิจัยยอดขายสมาร์ทโฟนล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2015 อยู่ที่ 331.9 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 7.7% จากปีที่แล้ว กำไรที่ทำได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี 2015 เพิ่มขึ้น 10.5% จากไตรมาสก่อนหน้า Samsung พยายามรักษาความเป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่ 3

รายงานกล่าวว่าอันดับหนึ่งเป็นของ Samsung คิดเป็น 25.6% ของยอดขายสมาร์ทโฟนจากทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ส่วนอันดับสองเป็นของ Apple คิดเป็น 14.5% ตามมาด้วยอันดับสามและสี่คือ Huawei และ Lenovo คิดเป็น 7.4% กับ 4.8% ตามลำดับ และปิดท้ายที่อันดับห้าเป็นของ LG ที่ 4.5% เป็นที่คาดกันว่ายอดขายสมาร์ทโฟนในไตรมาสปัจจุบันจะสูงสุดอยู่ที่ 396.8 ล้านเครื่องคิดเป็นกำไร 20% ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.1% จากปีที่แล้ว เมื่อรวมยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมดในปี 2015 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.326 พันล้านเครื่อง

 

ที่มา sammobile