Samsung จะออกรุ่นอัพเกรดของ Galaxy S4 เพิ่มการเชื่อมต่อ LTE-Advanced เปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800

BY Sylenth | POSTED ON 11, 06, 2013 11:06am | VIEWS
Samsung จะออกรุ่นอัพเกรดของ Galaxy S4 เพิ่มการเชื่อมต่อ LTE-Advanced เปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800

นอกจาก Galaxy S4 รุ่นที่ตัดโน่นเพิ่มนี่ออกมาจนเต็มไปหมดแล้ว ในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีรุ่นที่อัพเกรดของ Galaxy S4 รุ่นหลักมาโดยมีต่อท้ายรุ่นว่า LTE-Advance ซึ่งก็เพิ่มความสามารถตามชื่อคือรองรับการเชื่อมต่อสำหรับเครือข่าย LTE-Advanced ถือถือเป็นมาตรฐาน 4G อย่างเต็มตัว (ในเชิงเทคนิคแล้ว LTE ยังอยู่ในยุค 3G Transitional แต่ถูกใช้ในเชิงการตลาดว่า 4G) รองรับความเร็วในการดาวโหลดสูงสุด 1 Gbps หรือ 128 MB ต่อวินาที

นอกจากนี้แล้ว Galaxy S4 LTE-Advanced จะเปลี่ยนซีพียูไปใช้ Snapdragon 800 แทน Snapdragon 600 ที่ใช้ใน Galaxy S4 รุ่น LTE เดิม ซึ่งรุ่นดังกล่าวนี้น่าจะถูกจำหน่ายเฉพาะบางประเทศที่มีการใช้งานเครือข่ายนี้แล้วครับ

 

 

ที่มา : techtastic

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.