Samsung Galaxy S Duos 2 มีการอัพเกรดสเปคให้สูงขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ Ram โดยเฉพาะ Samsung Galaxy S Duos 2 Line Edition ยังมีสิทธิพิเศษมากกว่านั้น ไปชมการรีวิวกันเลย…..