นี่เป็นผลวิเคราะห์ล่าสุดจากทาง TrendForce ที่วิเคราะห์ออกมาว่าใน iPhone 6s และ 6sPlus ที่จะออกมาเป็นรุ่นถัดไปนั้นจะมีการอัพเดตในเรื่องของแรม และความจุต่างๆอย่างชัดเจน!!!!