Store อย่างเป็นทางการของ Asus ประเทศไทย เราได้พบว่ามีมือถือ Asus Zenfone 2 อีกรุ่นหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว กับราคา 8,990 บาท!!!!