identify-your-face

สงสัยเห็นว่าเทรนการสแกนใบหน้ากำลังมาแรง กสทช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผุดไอเดียใช้ระบบยืนยันตัวตนสำหรับการลงซิมการ์ดแบบใหม่ จากเดิมที่ใช้เพียงบัตรประชาชนในการลงทะเบียนซิมการ์ด ไม่ว่าจะเป็นซิมการ์ดแบบเติมเงินหรือแบบรายเดือน โดยแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือการสแกนใบหน้า หรือสแกนลายนิ้วมือ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา กสทช. ได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ให้เริ่มจัดเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยลายนิ้วมือ หรือระบบสแกนใบหน้า หรือที่เรียกรวม ๆ ว่าการลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยหลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปการลงทะเบียนซิมจำเป็นจะต้องใช้การยืนยันอัตลักษณ์ร่วมด้วย ส่วนซิมที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำแต่อย่างใด

“เมื่อมีการลงทะเบียนซิมการ์ดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดส่งตรงไปยังฐานข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่จุดให้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการดำเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพ มีการพิสูจน์ตัวตนได้ และยังช่วยในเรื่องความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของสังคมด้วย” นายฐากร กล่าว

 

ที่มา: prachachat