my by CAT Logo

ตอนนี้เพื่อนๆ คนไหนที่ใช้ซิม my by CAT น่าจะกำลังประสบปัญหาไม่สามารถโทรออกได้นะครับ ซึ่งก็เกิดจากตัวระบบเครือข่ายการโทรของ my by CAT ขัดข้องนั่นเอง และตอนนี้ทางทีมงาน my ก็กำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่ คาดว่าไม่เกินเที่ยงก็คงใช้งานกันได้ตามปกติ

Screen Shot 2558-07-20 at 10.14.25 AM

เรียน ผู้ใช้บริการ my ทุกท่าน

“ขณะนี้ระบบการโทรออกภายในโครงข่าย my และนอกเครือข่ายขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรได้ชั่วคราว แต่ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ ทั้งนี้ ทางทีมเทคนิคกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด ภายในเที่ยงวันของวันนี้ ทางทีมงานต้องขออภัยในความขัดข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วยจริงๆค่ะ …”

ส่วนการใช้งานเรื่องอินเทอร์เน็ต อันนี้ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ที่บ่นๆ กันว่าช้า น่าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ แล้วก็จำนวนผู้ใช้งาน รวมถึงแพคเกจที่เลือกใช้มากกว่าครับ

 

ที่มา: my by CAT