Microsoft ยื่นฟ้อง Samsung อีกรอบ กรณีค้างจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้สิทธิบัตรกว่า 6.9 ล้านดอลลาร์

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 5, 10, 2014 03:10pm | VIEWS
Microsoft ยื่นฟ้อง Samsung อีกรอบ กรณีค้างจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้สิทธิบัตรกว่า 6.9 ล้านดอลลาร์

ยังไม่จบสำหรับการฟ้องร้องระหว่าง Microsoft กับ Samsung ที่ล่าสุดทาง Microsoft ได้ยื่นฟ้องทาง Samsung อีกครั้งในเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการค้างจ่ายค่าใช้สิทธิบัตรที่เคยเป็นเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้ว

จากคราวก่อนที่ทาง Samsung ไปมีเรื่องฟ้องร้องกับทาง Microsoft ก็เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Android ทุกค่ายจะต้องจ่ายค่าใช้สิทธิบัตรให้กับทาง Microsoft เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งทุกค่ายก็ยอมรับแต่โดยดี แต่จากกรณีที่ทาง Microsoft เข้าซื้อ Nokia นั้น ทาง Samsung เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำกันเอาไว้ จึงไม่จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่เคยตกลงกันเอาไว้ จนเกิดการฟ้องร้องขึ้น

แต่สุดท้ายทาง Samsung ก็ยอมจ่ายไปเป็นมูลค่ากว่า 1000 ล้านดอลลาร์ แต่ผลจากการที่ไม่ยอมจ่ายในตอนแรกนั้น จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยขึ้น นำมาสู่การฟ้องเรียกเก็บอีกครั้งหนึ่งของทาง Microsoft ซึ่งมีมูลค่ากว่า 6.9 ล้านดอลลาร์นั่นเอง

 

ที่มา : EnGadget

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.