ข่าวนี้คงทำให้หลายๆ คนที่รอแท็บเล็ต Windows 8 หรือ Windows RT ขนาดเล็กอยู่มีความหวังกันแล้ว เพราะแต่เดิมนั้น Windows 8 ในหน้า Modern UI นั้นถูกกำหนดไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซล แต่ล่าสุดนี้ทาง Microsoft ได้ปรับไกด์ไลน์ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ของ Windows 8 ว่าได้ลดความละเอียดจากเดิมที่ 1366 x 768 พิกเซล ลงเหลือ 1024 x 768 พิกเซลเท่านั้น สำหรับเครื่องที่จะได้รับตรา Windows 8 certification จาก Microsoft อย่างไรก็ตามที่ความละเอียดใหม่นี้จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Snap View ได้ ที่เป็นการแบ่งการแสดงผลหน้าจอให้สามารถแสดงผลได้สองแอพลิเคชันพร้อมกัน

Blue-Windows-8-Metro-Theme-1024x640

Microsoft ได้อธิบายการปรับลดความละเอียดหน้าจอว่าเพื่อตอบรับกับความต้องการของ OEM ในการออกแบบสินค้าให้เข้ากับตลาดบางกลุ่ม ซึ่งคงไม่มีเหตุผลอื่นๆ นอกจากแท็บเล็ตขนาดเล็ก 7-8 นิ้วที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ ซึ่งคาดว่าข้อบังคับนี้คงจะนำไปใช้กับ Windows RT ด้วยเช่นกันครับ เพราะการแสดงผลที่กำหนดมาใหม่นั้นบังคับใน Modern UI เท่านั้น

 

 

ที่มา : ZDNet