จากข่าวการอัพเดตเวอร์ชันของ LINE บน Android เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (LINE บน Android มีอัพเดต จับเอาสติ๊กเกอร์กว่า 20 อันมาเป็นอีโมติคอนให้ใช้งานแบบสะดวก) ซึ่งก็มีผู้ใช้งาน LINE บน iOS หลายท่านสงสัยว่าเวอร์ชันบน iOS จะเปิดให้อัพเดตเมื่อไหร่ ล่าสุดในวันนี้ก็มีเปิดให้อัพเดตกันเรียบร้อยแล้วครับ

โดยเลขเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น 3.6.0 มีการเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาให้เท่ากับบน Android เช่น เพิ่มเอาสติ๊กเกอร์กว่า 20 อันมาเป็นอีโมติคอนให้ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ทีมงานบอกไว้อีกด้วยว่ามีแผนกำลังจะพัฒนาให้ LINE บนพีซีสามารถส่งไฟล์ไปให้อีกฝ่ายได้อีกด้วย

ใครใช้งาน LINE บน iOS ก็สามารถเข้าไปอัพเดตได้จาก App Store ได้เลยครับ