Lenovo ประเทศไทยปล่อยมือถือรุ่นใหม่ๆ ออกมาเรียกกระแสกันอีกแล้ว โดย Lenovo A5000 เป็นมือถืออีกรุ่นที่น่าจะทำให้ตลาดมือถือระดับล่างสะเทือนกันเลยทีเดียว…..