Home iOS Platform iOS News หลุดแผนภาพ iPhone 7 จะหนาขึ้นเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus จะหนาเท่าเดิม

หลุดแผนภาพ iPhone 7 จะหนาขึ้นเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus จะหนาเท่าเดิม

 

 

 

Diagram-purportedly-showing-the-Apple-iPhone-7ในวันนี้ได้มีภาพหลุดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแผนภาพของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันจะขนาดที่หนากว่า iPhone รุ่นเดิมอย่าง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus โดย iPhone 6s จะมีความหนาอยู่ที่ 7.1 มม. แต่ iPhone 7 นั้นจะมีความหนาอยู่ที่ 7.2 มม. ซึ่งถือว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus นั้นก็มีความหนาเท่าเดิมนั่นก็คือ 7.3 มม.

 

สำหรับขนาดของความสูงและความกว้างของ iPhone 6s และ iPhone 7 นั้นมีขนาดอยู่ที่ 138.3 × 67.1 มม. ในส่วนของ iPhone 6s Plus และ iPhone 7 Plus มีขนาดความสูงและความกว้างอยู่ที่ 158.2 × 77.9 มม. ซึ่งแทบไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสำหรับความหนาที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย คาดว่า Apple จะเพิ่มความจุแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 7 นั่นเอง

Home iOS Platform iOS News หลุดแผนภาพ iPhone 7 จะหนาขึ้นเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus จะหนาเท่าเดิม

หลุดแผนภาพ iPhone 7 จะหนาขึ้นเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus จะหนาเท่าเดิม

 

 

 

Diagram-purportedly-showing-the-Apple-iPhone-7ในวันนี้ได้มีภาพหลุดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแผนภาพของ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันจะขนาดที่หนากว่า iPhone รุ่นเดิมอย่าง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus โดย iPhone 6s จะมีความหนาอยู่ที่ 7.1 มม. แต่ iPhone 7 นั้นจะมีความหนาอยู่ที่ 7.2 มม. ซึ่งถือว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วน iPhone 7 Plus นั้นก็มีความหนาเท่าเดิมนั่นก็คือ 7.3 มม.

 

สำหรับขนาดของความสูงและความกว้างของ iPhone 6s และ iPhone 7 นั้นมีขนาดอยู่ที่ 138.3 × 67.1 มม. ในส่วนของ iPhone 6s Plus และ iPhone 7 Plus มีขนาดความสูงและความกว้างอยู่ที่ 158.2 × 77.9 มม. ซึ่งแทบไม่มีความแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสำหรับความหนาที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย คาดว่า Apple จะเพิ่มความจุแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 7 นั่นเอง

ในภาพยังแสดงให้เห็นว่า iPhone 7 Plus นั้นมีลักษณะของกล้องหลังที่แตกต่างไปจาก iPhone 7 นั่นหมายความว่า iPhone 7 Plus จะมากับกล้องแบบ Dual Camera ส่วน iPhone 7 นั้นจะมีโมดูลกล้องเพียงตัวเดียว นอกจากนี้ยังแผนภาพของ iPhone 7 Plus ยังแสดงให้เราเห็นถึงช่องเชื่อมต่อ Smart Connector ที่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ที่ใช้กับ iPad Pro ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่าพอร์ตเชื่อมต่อนี้สามารถใช้เชื่อมต่อกับอะไรได้บ้าง

 

ที่มา Phonearena