Hands-on-iPhone-X-from-Apple-Store-Singapore-SpecPhone-0030

หลังจาก iPhone X ได้วางจำหน่ายไปได้ไม่นานก็มีคนที่พบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ล่าสุดมีสมาชิกจาก MacRumors รายงานว่าพบ iPhone X หน้าจอไม่ตอบสนองเมื่อนำไปใช้งานในที่อากาศเย็น

Screen Shot 2017-11-13 at 9.59.54 AM

snowyiphonex2

โดยปกติอุณภูมิที่ Apple แนะนำในการใช้งานจะอยู่ที่ 0 ถึง 35ºC แต่ผู้ที่พบปัญหาดังกล่าวใช้งานในอุณภูมิ 7 ถึง 10ºC  ส่วนอีกคนอยู่ที่ Finland สภาพอากาศที่หนาวประมาณ -30 ถึง 5°C ซึ่งถ้าต้องการจะใช้งานต้องเอาเข้ามาในที่ร่มแล้วรออย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ อย่างไรก็ตามตอนนี้ Apple ได้ทราบถึงปัญหานี้แล้ว โดย Apple จะทำการอัปเดตแก้ไขปัญหาใน iOS 11.2 ที่จะออกมาในเร็ว ๆ นี้

ที่มา  MacRumors